Privacy policy

Privacy

Je persoonsgegevens (naam, voornaam, eventueel adres, e-mailadres, eventueel BTW-nummer) worden door BVBA Contineo verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van je opdracht, in het kader van diverse wettelijke plichten en voor direct marketing (om je eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de communicatiedienst en een geautomatiseerd proces via de website www.contineo.be.

Wij delen je mee dat lopende de aan ons verleende opdracht en de behandeling van je vraag tot informatie, wij je gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door jezelf), zullen wij je gegevens bewaren m.h.o.o. direct marketing en aldus ingevolge ons eigen belang om te ondernemen.

Als je niet wil dat wij je gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@contineo.be. Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over je verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Wij dienen je er attent op te maken dat je persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. Je kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen je alsdan meedelen bij welke instantie je gegevens zich bevinden.

Indien je aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en je vraagt om correctie, kan je steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan jou door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zij, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij je gegevens verwerken, kan je zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van jouw computer of op jouw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Graag vermelden welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte website zelf en die tot doel hebben de website optimaal te laten functioneren.

Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de website heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in.

Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet je als bezoeker van de website eerst toestemming geven – dit gebeurt via een balk onderaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

Je kan jouw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van jouw harde schijf worden verwijderd. Dit kan je doen via de instellingen van jouw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Niet te missen IT-tips en -tricks

Op zoek naar jouw IT-coach?